Šestinedělí.cz

Šest týdnů po narození dítěte

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená se poskytuje matce či otci dítěte po skončení mateřské dovolené nebo ode dne narození dítěte rodiči, který nemá nárok na PPM (peněžitá pomoc v mateřství) a to vždy pouze na nejmladší dítě v rodině. Nárok na ni mají také osoby pečující o dítě příslušným úřadem jim svěřené (pěstouni, adoptivní rodiče, apod.).

Rodičovský příspěvek

Během rodičovské dovolené se pobírá rodičovský příspěvek, tj. sociální dávka poskytovaná osobě, která trvale pečuje o dítě do 4 let věku, v případě zdravotního postižení dítěte do 7 let.

Žádá se o něj před ukončením mateřské dovolené na Úřadech práce na Odboru státní sociální podpory.

Nelze čerpat PPM (vyplácený během mateřské dovolené) a rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci, pouze tehdy, je-li rodičovský příspěvek vyšší než PPM.

Výše rodičovského příspěvku

Výše rodičovského příspěvku závisí na době jeho čerpání. Činí 11 400 Kč měsíčně při jeho dvouletém čerpání (podmínkou však je, že před odchodem na mateřskou dovolenou musí být plat alespoň 16 400 Kč měsíčně), 7 600 Kč při tříletém čerpání. Při trvalé péči o dítě do jeho 4 let se během prvních 21 měsíců pobírá 7 600 Kč, do 4 let pak 3 800 Kč. U dětí zdravotně postižených 7 600 Kč do jeho 7 let.

Dvouletou variantu je nutno zvolit do konce kalendářního měsíce, ve kterém končí mateřská dovolená, tříletou variantu do konce 21. měsíce věku dítěte a čtyřletá varianta nabíhá vždy, když není vybráno jinak. Po určení již nelze volbu změnit.

Na výběr nemají ženy OSVČ neplatící nemocenské pojištění, osoby vedené na úřadu práce a studentky, které nepřerušily kvůli těhotenství studium. Tyto ženy mají nárok pouze na rodičovský příspěvek v čtyřleté variantě.

Podmínky pobírání rodičovského příspěvku

Podmínkou pobírání rodičovského příspěvku je řádná a celodenní péče o dítě, může navštěvovat školku maximálně 5 kalendářních dnů v měsíci, od 3 let pak 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci.

Při pobírání tohoto příspěvku si lze přivydělávat, avšak je nutno zajistit celodenní péči o dítě (např. členové rodiny, chůva apod.).

Po skončení mateřské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit rodiče na původní pozici. Po rodičovské dovolené však má právo přidělit mu jinou práci (dle pracovní smlouvy).

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.