Šestinedělí.cz

Šest týdnů po narození dítěte

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o dítě. Těhotná žena na ni může nastoupit 6 týdnů (nejdříve však 8 týdnů) před stanoveným termínem porodu. Pro jedno dítě trvá 28 týdnů, pro 2 a více dětí 37 týdnů. Mateřská dovolená nesmí být kratší než 14 týdnů a nesmí být ukončena dříve než 6 týdnů po porodu.

Nároky na dovolenou

Pokud na ni těhotná nastoupí 6 týdnů před termínem porodu a porodí dříve, má nárok na plných 28 (nebo 37) týdnů, nevyčerpá-li však 6 týdnů před porodem z jiného důvodu, má po porodu nárok pouze na 22 (nebo 31) týdnů mateřské dovolené. Žena, které se narodilo mrtvé dítě, má nárok na 14 týdnů.

Peněžitá pomoc v mateřství

Během mateřské dovolené pobírá matka tzv. peněžitou pomoc v mateřství (dále PPM). Jedná se o dávku z nemocenského pojištění. Její výše se počítá jako 70 % z denního vyměřovacího základu (vyměřovací základ za posledních 12 měsíců se vydělí počtem kalendářních dnů, přičemž se do vyměřovacího základu nezapočítávají dny nepřítomnosti v práci bez nároku na mzdu, pracovní neschopnost, nemocenská, PPM nebo ošetřovné).

Plná mateřská dovolená

Aby budoucí matka dostala plnou mateřskou dovolenou (tj. celých 28 týdnů), musí alespoň 270 kalendářních dnů během dvou let před porodem platit nemocenské pojištění a během mateřské nesmí pracovat u zaměstnavatele, který jí PPM platí. Do této kategorie se řadí také studentky (jestliže začátek 6 týdnů před termínem porodu připadne do období 270 dnů ode dne úspěšného ukončení studia).

Nárok pro OSVČ

OSVČ musí alespoň 270 kalendářních dnů (z toho 180 během posledního roku) platit nemocenské pojištění a během mateřské dovolené nesmí vykonávat výdělečnou činnost. Při platbách nemocenského pojištění kratší dobu než výše zmíněné, nárok na nemocenskou činí pouze 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu.

Na mateřskou dovolenou (a tedy i PPM) má nárok i otec dítěte, a to od 7. týdne po narození dítěte, přičemž matka se jí musí vzdát.

Ochraná lhůta před propuštěním

Ženy, se kterými byl ukončen pracovní poměr v průběhu těhotenství, jsou v šestiměsíční ochranné lhůtě (musí však končit nejpozději 8 týdnů před termínem porodu), mají tedy nárok na nemocenskou i na mateřskou dovolenou.

Neplatí to však pro ženy vedené na úřadě práce. Ty pobírají po porodu rodičovský příspěvek v pomalé čtyřleté variantě.

Formality u zaměstnavatele

Formulář pro zaměstnavatele potřebný k nástupu na mateřskou dovolenou, vystaví ošetřující gynekolog. Žena na ni má ze zákona nárok, nemusí proto zaměstnavatele žádat, stačí mu to pouze oznámit.

Přivýdělek na mateřské

Na mateřské dovolené si lze přivydělávat (za zákonem stanovených podmínek), ne však u zaměstnavatele, který platí PPM. OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Žádost o jednorázový příspěvek – porodné

V souvislosti s porodem může matka také zažádat o jednorázový finanční příspěvek, o porodné. V letošním roce (2009) činí 13 000 Kč. Lze jej čerpat do jednoho roku po porodu a musí se o něj zažádat na Úřadech práce na Odboru státní sociální podpory.

Má na něj ve stejné výši nárok každá žena, pracující, nezaměstnaná, žena, která se o své dítě stará, ta, která jej odloží, dá k adopci nebo žena, které se narodí dítě mrtvé.

Dle ekonomické situace rodiny lze také zažádat o přídavky na dítě, o sociální příplatek, příplatek na bydlení, popř. dávky pěstounské péče.

Stránky jsou pouze informačního charakteru. Neslouží jako návod k léčení, své zdravotní problémy konzultujte se svým lékařem.